Pályázat

Turizmus

Köszönti Önt Vajszló!

Vajszló nagyközség Magyarország és Baranya megye déli peremvidékén, az Ormánság szívében található, alig 10 km-re a Horvátország felé határfolyóként funkcionáló Drávától. Az ország egyik sajátos, mindeddig kevéssé urbanizálódott vidéke ez, ahol az immár gátak közé kényszerített Dráva egykori árterének kis kiemelkedésein az egyik legjellegzetesebb aprófalvas vidék (a településsűrűség 0,081 db/km2) jött létre. Az első- és másodrendű főútvonalak részben elkerülik, a határ átkelő és hidak híján átjárhatatlan, a település nagyobb térségi kapcsolatait tekintve féloldalas.

Mindemellett a közlekedési kapcsolatok minőségének javítását szolgáló beruházásként a Sellye-Siklós közötti útszakasz teljes felújítása 2008-ban elkezdődik, a Pécs-Vajszló közti tengely felújítása pedig 2009-ben esedékes. A megye jelentősebb városai közül Pécstől, Szigetvártól és Siklóstól egyaránt megközelítőleg 30-35 km-es távolság választja el. Vajszló a térség második legnagyobb települése, a 2001-es népszámlálás kérdezőbiztosai 2020 állandó lakost írtak itt össze. Ez a lakosságszám azonban ebben a környezetben igen jelentős koncentrációnak számít: az ormánságinak tekinthető települések közül csak Sellye lélekszáma haladja meg Vajszlóét, (alig másfélszeresen), egyetlen községet találunk 1000, mindössze hármat 500 lakos felett. A többi község egyenként kevesebb, mint félezer embernek ad otthont. A népességeloszlást tekintetében így már kitűnik, hogy a nagyközség a környező településektől eltérő fejlődési pályával jellemezhető.

Az Ormánság elmaradottságáról, hazai viszonyok között is egyedi néprajzáról, szociálgeográfiájáról és társadalomtörténetéről több kötetre rúgó tudományos munka jelent már meg, melyek többnyire sietnek aláhúzni, hogy a jelenlegi elmaradottság, amely a társadalom, a gazdaság és az infrastruktúra szféráinak úgyszólván minden szegmensére kiterjed, nem eleve elrendeltetett. Történészek munkáiból egy kedvezőbb külső körülmények között, a természeti adottságokkal harmonikus összhangban fejlődő térség képe bontakozik ki előttünk, amelynek vitathatatlan központja a hagyományosan mezővárosi címet is birtokló Vajszló volt.

Vajszló az elmúlt időszakban beadta várossá avatással kapcsolatos pályázatát, melynek eredményeképpen jelentős átalakulás várható a település gazdasági-társadalmi szerkezetében a jövőben.

Megosztom