Pályázat

Pályázati felhívás (háziorvos)

Pályázati felhívás VAJSZLÓ II.sz. háziorvosi körzet betöltésére

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1807
Ellátandó terület: 
Több település

Vajszló

Széchenyi utca (páratlan házszámú oldala) Kodolányi tér
Arany János utca Petőfi utca
Batthyány utca Rákóczi utca
Haraszti utca Táncsics utca
Ifjúság utca Zrínyi utca

Iskola utca

Angyalócpuszta

Durgótanya

Kemse, Lúzsok, Piskó és Zaláta települések közigazgatási területe

 

Pályázati feltételek:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11.§-a szerinti képesítés megléte,
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
 • a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
 • amennyiben a praxis üzemeltetése vállalkozóként történik, vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban való résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
 • a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását a Képviselő-testület zárt ülésén kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni,

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.augusztus 31.
A pályázat elbírálásának határideje:
 2022. 30.

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Vajszló Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (7838 Vajszló, Széchenyi u. 13.) A borítékra kérjük feltüntetni: "háziorvosi körzet pályázat"

Felvilágosítás kérhető:

Horváth István polgármestertől a 30/936-1058 telefonszámon vagy személyesen előzetes egyeztetést követően.

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően a Képviselő-testület döntése szerint.

Leírás / Megjegyzések:

Kategória: Háziorvosi

Típusa: Vegyes

Jogviszony jellege: megállapodás szerint (közalkalmazotti vagy vállalkozási)

 • A háziorvosi körzet – a pályázat benyújtásának határidejekor - egy éve betöltetlen,
 • Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget térítésmentesen biztosítja.
 • A II.számú háziorvosi körzet háziorvosa látja el a iskola – és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvosi feladatokat.
 • Ügyeleti kötelezettség nincs, csak lehetőség, ugyanis a térségben működik központi orvosi ügyelet.
 • Az önkormányzati szolgálati lakás biztosítása megoldható.
 • Jövedelem megegyezés szerint.

Kapcsolat:

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Település: 
7838 Vajszló, Széchenyi u.13.

Telefon: 73/485-141
E-mail: 
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

HIRDETMÉNY

 

NÉPSZÁMLÁLÁS

2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén teljeskörű népszámlálást. A népszámlálás egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét, az egyetlen olyan adatforrás, mely teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, beleértve a gyűjtendő adatok körét a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő. A népszámlálási törvény szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.

Az adatgyűjtés a mai kor igényeinek megfelelően egyrészt az interneten a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközöket használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papír alapú kérdőívek nélkül 2022. október 1. és november 28. között az alábbiak szerint:

 1. időszak: 2022. október 1. és október 16. között: internetes önkitöltési időszak (az online kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 2022. október 16. éjfélig fogadja)
 2. időszak: 2022. október 17. és november 20. között: számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés (azok körében, akik részéről az internetes önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív)
 3. november 21. és november 28. között: pótösszeírás

A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről (pl. az online kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni valamennyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelet a megfelelő címekre érkezzenek. A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérjük a lakosságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és postaládákon.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok végzik.

A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október -november hónapokban lebonyolítandó országos népszámláláshoz.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el a 2022. október 17.- 2022. november 20. közötti időszakban.

A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele. A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 130-150 címen kell kérdőívet elektronikus formában kitöltenie.

A számlálóbiztosnak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

 • legalább középfokú végzettség,
 • magabiztos alapvető számítógépes ismeretek (tablet kezeléséhez),
 • jó fellépés, beszédkészség, kapcsolatteremtő képesség,
 • konfliktuskezelő készség, motiváltság, precizitás
 • megfelelő helyismeret,
 • titoktartás
 • vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását és a vizsgázást,
 • a felkészüléshez rendelkezik saját eszközzel (PC, laptop, tablet) és internet eléréssel,
 • a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail címmel.

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős (jegyző) feladata.

Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően tett sikeres vizsga után történik meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen venne részt a népszámlálási munkában, a felsorolt feltételeknek megfelel és számlálóbiztosnak jelentkezne kérjük, hogy küldje el nevét és elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím) a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

 

Jelentkezési határidő: 2022. május 20.

Dr. Kiss Mónika

jegyző

Felhívás - Szennyvízdíj

TÁJÉKOZTATÁS

 

Értesítjük a lakosságot ,hogy Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.március 14.napján megtartott ülésén módosította a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2015.(III.12.) önkormányzati rendelet mellékletét, melynek alapján a ürítési díj mértéke 500 Ft/m3 összegben került meghatározásra. A Szállítók 2018.március 16.napjától csak ezt az ürítési díjat alkalmazhatják!


Dr.Kiss Mónika jegyző

Álláspályázat - Konyhai kisegítő

A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal álláspályázatot hirdet konyhai kisegítő munkakör betöltésére. A pályázati kiírás részletei

IDE KATTINTVA tekinthetők meg.

 

Dr. Kiss Mónika

Jegyző

 

Vajszló, 2018.02.15.

 

Eredmény - Bursa Hungarica 2018.

É R T E S Í T É S

Értesítjük a lakosságot, hogy a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra 9 db „A” típusú, és 1 db „B” típusú pályázat érkezett.

A képviselő-testület minden pályázót 6.000,-Ft/hó ösztöndíjban részesített.

„A” típusú pályázat esetén                        2018. évre            540.000,-Ft

„B” típusú pályázat esetén                        2018. évre            30.000,-Ft

„A”

1.)

Győr Gabriella                          Vajszló, Ormánság u. 6.

2.)

Mieth Petra                             Vajszló, Széchenyi u.2.

3.)

Balog Barbara                          Vajszló, Kodolányi tér 8.

4)

Szabó Alíz                               Vajszló, Orgona u. 4. fsz. 1 a

5.)

Kovács Gabriella                       Vajszló, Rákóczi u. 24.

6.)

Rajnai Karolina Rebeka               Vajszló, Móricz Zs. u. 8.

7.)

Rajnai Zsófia Döniz                    Vajszló, Móricz Zs. u. 8.

8.)

Pásztor Lilla                             Vajszló, Rákóczi u. 32.

9.)

Kovács Ingrid                           Vajszló, Dráva u. 5.

                                                                                                           

„B”

 1. )Pásztor Noémi                                 Vajszló, Rákóczi u. 32.

Vajszló, 2017. december 11.

 

Vajszló Nagyközség Önkormányzata