Pályázat

Felhívás - Szennyvízdíj

TÁJÉKOZTATÁS

 

Értesítjük a lakosságot ,hogy Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.március 14.napján megtartott ülésén módosította a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2015.(III.12.) önkormányzati rendelet mellékletét, melynek alapján a ürítési díj mértéke 500 Ft/m3 összegben került meghatározásra. A Szállítók 2018.március 16.napjától csak ezt az ürítési díjat alkalmazhatják!


Dr.Kiss Mónika jegyző

Álláspályázat - Konyhai kisegítő

A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal álláspályázatot hirdet konyhai kisegítő munkakör betöltésére. A pályázati kiírás részletei

IDE KATTINTVA tekinthetők meg.

 

Dr. Kiss Mónika

Jegyző

 

Vajszló, 2018.02.15.

 

Eredmény - Bursa Hungarica 2018.

É R T E S Í T É S

Értesítjük a lakosságot, hogy a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra 9 db „A” típusú, és 1 db „B” típusú pályázat érkezett.

A képviselő-testület minden pályázót 6.000,-Ft/hó ösztöndíjban részesített.

„A” típusú pályázat esetén                        2018. évre            540.000,-Ft

„B” típusú pályázat esetén                        2018. évre            30.000,-Ft

„A”

1.)

Győr Gabriella                          Vajszló, Ormánság u. 6.

2.)

Mieth Petra                             Vajszló, Széchenyi u.2.

3.)

Balog Barbara                          Vajszló, Kodolányi tér 8.

4)

Szabó Alíz                               Vajszló, Orgona u. 4. fsz. 1 a

5.)

Kovács Gabriella                       Vajszló, Rákóczi u. 24.

6.)

Rajnai Karolina Rebeka               Vajszló, Móricz Zs. u. 8.

7.)

Rajnai Zsófia Döniz                    Vajszló, Móricz Zs. u. 8.

8.)

Pásztor Lilla                             Vajszló, Rákóczi u. 32.

9.)

Kovács Ingrid                           Vajszló, Dráva u. 5.

                                                                                                           

„B”

  1. )Pásztor Noémi                                 Vajszló, Rákóczi u. 32.

Vajszló, 2017. december 11.

 

Vajszló Nagyközség Önkormányzata

Felhívás

FELHÍVÁS


Felhívom a lakosság figyelmét, hogy Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(IV.25.)önkormányzati rendelete 8.§.(6)-(7)bekezdései alapján:


"(6)    Az ingatlan tulajdonosa az ingatlan kerítésétől (telekhatártól) az úttestig terjedő területnek és járdaszakasznak valamint, a járdaszakaszok melletti nyílt árkoknak és ezek műtárgyainak ( kiépített beton vagy egyéb átereszek), a járdához  tartozó folyókáknak és víznyelő rácsoknak folyamatos tisztántartásáról – ide értve a hó és síkosság elleni védekezést is – köteles gondoskodni.

(7)     Az üzletek és intézmények előtti járdaszakaszt elsősorban az ingatlan használója, bérlője, ezek hiányában tulajdonosa köteles tisztán tartani és az ott keletkezett hulladékot eltávolítani.

A fentiek alapján KÖTELES minden ingatlan tulajdonos, valamint üzlet tulajdonos (bérlő) az ingatlan és az az előtti területek tisztántartása mellett fokozottan ügyelni az átereszek (árkok) megtisztítására is, hogy a csapadék víz elfolyása az egész település területén zavartalan legyen.

Dr. Kiss Mónika jegyző

Felhívás - Bursa Hungarica 2018.

FELHÍVÁS


Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 123/2017.(IX.20) önkormányzati határozatával döntött a 2018.évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról.

A pályázati kiírások az alábbi linken érhetően el:


"A" típusú pályázat kiírása


"B" típusú pályázat kiírása