vajszlo.png

Felhívás

FELHÍVÁS


Felhívom a lakosság figyelmét, hogy Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(IV.25.)önkormányzati rendelete 8.§.(6)-(7)bekezdései alapján:


"(6)    Az ingatlan tulajdonosa az ingatlan kerítésétől (telekhatártól) az úttestig terjedő területnek és járdaszakasznak valamint, a járdaszakaszok melletti nyílt árkoknak és ezek műtárgyainak ( kiépített beton vagy egyéb átereszek), a járdához  tartozó folyókáknak és víznyelő rácsoknak folyamatos tisztántartásáról – ide értve a hó és síkosság elleni védekezést is – köteles gondoskodni.

(7)     Az üzletek és intézmények előtti járdaszakaszt elsősorban az ingatlan használója, bérlője, ezek hiányában tulajdonosa köteles tisztán tartani és az ott keletkezett hulladékot eltávolítani.

A fentiek alapján KÖTELES minden ingatlan tulajdonos, valamint üzlet tulajdonos (bérlő) az ingatlan és az az előtti területek tisztántartása mellett fokozottan ügyelni az átereszek (árkok) megtisztítására is, hogy a csapadék víz elfolyása az egész település területén zavartalan legyen.

Dr. Kiss Mónika jegyző

Megosztom