vajszlo.png

Meghívó Advent 2019.

adventmeghivo2019

Értesítés - Csomagosztás

ÉRTESÍTÉS

Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

2019. december 18-án (szerdán)és 19-én (csütörtökön),

7:00 órától 17:00 óráig

élelmiszercsomag osztására kerül sor a Balikó Tamás Művelődési Központ nagytermében.

A csomag tartós élelmiszerekből áll és személyenként értendő.

Szülő, nagyszülő és gyermek kivételével más hozzátartozó csomagjának átvételéhez meghatalmazás szükséges, melyhez nyomtatvány a helyszínen elérhető.

Kérjük, a család minden tagjának a TAJ-kártyáját, valamint szatyrot szíveskedjenek magukkal hozni!

A csomag átvételére kizárólag a fenti napokon van lehetőség.

Álláspályázat - igazgatási előadói munkakörigazgatási előadói munkakör

Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal Álláspályázatot hirdet igazgatási előadói munkakör betöltésére.

A teljes pályázati kiírást IDE kattintva lehet elérni.

Dr. Kiss Mónika

jegyző

Felhívás!

FELHÍVÁS!

A DÉL-KOM Nonprofit Kft, mint VAJSZLÓ település hulladékgazdálkodási közszolgáltatója tájékoztatta az önkormányzatot, hogy sajnálatos módon az elmúlt időszakban megnövekedett a nem rendeltetés-szerűen használt szelektív hulladékgyűjtő szigetek száma.
A szelektív hulladékgyűjtő edényekbe és közvetlen környezetükbe egyre több alkalommal kerül kihelyezésre építési törmelék, fémhulladék, elektronikai hulladék vagy háztartási hulladék. Azonban ha a gyűjtőedényben nem a megjelölt szelektív hulladék kerül, vagyis az más hulladékkal szennyezett, a közszolgáltató annak elszállítását megtagadhatja, illetve elszállítását csak külön, az önkormányzat költségére végzi el. A nem megfelelő hulladék miatt az edények hamar telítődnek, viszont az azok mellé kihelyezett hulladék már illegális hulladéklerakásnak minősül, ami a bírsággal sújtható és a lakókörnyezetet is szennyezi, az utca képet erősen lerontja.
Ennek elkerülése érdekében felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényekben kizárólag az ott megjelölt hulladékot helyezzék el és az edények idő előtti telítődésének elkerülése érdekében gondoskodjanak arról, hogy a műanyag palackok összenyomva, a papírhulladék összekötve kerüljön a gyűjtőbe, hogy abba minél több hulladék elhelyezhető legyen!

Kérem a lakosságot, hogy a fentiek alapján gondoskodjanak a szelektív hulladékgyűjtő edények megfelelő használatáról, a szigetek tisztaságáról, hogy a közszolgáltató rendszeresen szállíthassa el abból a szabályok szerint összegyűjtött hulladékot.
-- 
DR.KISS MÓNIKA
jegyző

Álláspályázat - Óvodavezető

 

Vajszló Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a:

Vajszlói Aprófalva Óvoda intézményvezetői munkakörének betöltésére

A teljes álláspályázat részleteiért kattintson ide: Óvodavezető álláspályázat

 

Dr. Kiss Mónika

Jegyző