vajszlo.png

Felhívás - Szociális bérlakás

FELHÍVÁS

Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete meghirdeti - bérleti jogviszony keretében történő hasznosításra - a tulajdonában álló Vajszló, Kossuth L.u.52.szám alatti - félkomfortos - szociális bérlakást (2 szoba, konyha vizesblokkal) mindösszesen: 61,3 m2 kizárólagos használattal.

Bérleti díj: 90 Ft/m2 = 61,3 m2 x 90 Ft = 5.517 Ft/hó (rezsi költségeket a bérlő fizeti)

Az érdeklődők jelentkezésüket

  • postai úton a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal címére (78389 Vajszló, Széchenyi u.13.) és Horváth István polgármester részére címezve,
  • vagy személyesen a hivatal ügyfélfogadási idejében

nyújthatják be.

Jelentkezési határidő: 2019.szeptember 23. 16 óra

A felhívással kapcsolatban további információt Horváth István polgármester nyújt a 73/485-141 telefonszámon.

Vajszló Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testülete

Felhívás!

FELHÍVÁS!

A DÉL-KOM Nonprofit Kft, mint VAJSZLÓ település hulladékgazdálkodási közszolgáltatója tájékoztatta az önkormányzatot, hogy sajnálatos módon az elmúlt időszakban megnövekedett a nem rendeltetés-szerűen használt szelektív hulladékgyűjtő szigetek száma.
A szelektív hulladékgyűjtő edényekbe és közvetlen környezetükbe egyre több alkalommal kerül kihelyezésre építési törmelék, fémhulladék, elektronikai hulladék vagy háztartási hulladék. Azonban ha a gyűjtőedényben nem a megjelölt szelektív hulladék kerül, vagyis az más hulladékkal szennyezett, a közszolgáltató annak elszállítását megtagadhatja, illetve elszállítását csak külön, az önkormányzat költségére végzi el. A nem megfelelő hulladék miatt az edények hamar telítődnek, viszont az azok mellé kihelyezett hulladék már illegális hulladéklerakásnak minősül, ami a bírsággal sújtható és a lakókörnyezetet is szennyezi, az utca képet erősen lerontja.
Ennek elkerülése érdekében felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényekben kizárólag az ott megjelölt hulladékot helyezzék el és az edények idő előtti telítődésének elkerülése érdekében gondoskodjanak arról, hogy a műanyag palackok összenyomva, a papírhulladék összekötve kerüljön a gyűjtőbe, hogy abba minél több hulladék elhelyezhető legyen!

Kérem a lakosságot, hogy a fentiek alapján gondoskodjanak a szelektív hulladékgyűjtő edények megfelelő használatáról, a szigetek tisztaságáról, hogy a közszolgáltató rendszeresen szállíthassa el abból a szabályok szerint összegyűjtött hulladékot.
-- 
DR.KISS MÓNIKA
jegyző

Álláspályázat - Óvodavezető

 

Vajszló Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a:

Vajszlói Aprófalva Óvoda intézményvezetői munkakörének betöltésére

A teljes álláspályázat részleteiért kattintson ide: Óvodavezető álláspályázat

 

Dr. Kiss Mónika

Jegyző

EFOP 1.5.3 - Rendezvénynaptár

Örömmel értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy az alábbi linken keresztül elérhető a Vajszlói EFOP-1.5.3-16-2017-00007 számú projekt keretén belül megrendezésre kerülő rendezvényeket összefoglaló eseménynaptár, melyet a következő linken keresztül elérhetnek:

EFOP - 1.5.3 - RENDEZVÉNYNAPTÁR

 

Téli rezsicsökkentés - Gázpalack

TÁJÉKOZTATÁS

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat vonatkozásában a 2018. október 15. napjáig benyújtott igény vonatkozásában történő egy alkalommal lehetséges tüzelőanyag módosítás kapcsán tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a propán-bután palackos gázt a FLAGA Hungária Kft. helyben biztosítani tudja. Nem jelent plusz költséget a háztartások számára az elszállítás, tehát a teljes 12.000,- Ft-os támogatási összeg igénybe vehető.

Az átvétel a FLAGA partner gázcsere-telepén (Vajszló, Batthyány u. 70.) történik majd, a cég által kibocsátott gázbónusszal.

A 12.000,- Ft-os keretösszeget figyelembe véve ez 3 db bónuszt jelent háztartásonként, (egyenként 4.000,- Ft értékben) melyek a fenti gázcsere-telepen válthatók be csere palack ellenében.

A gázpalack értékének 4.000,- Ft-ot meghaladó részét készpénzben a helyszínen szükséges rendezni.

A bónuszok átvételére a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatalban lesz lehetőség, melynek időpontjáról értesítést küldünk.

A bónuszok különböző időpontokban is beválthatók, nem szükséges a 3 db-ot egyszerre felhasználni.

Az idős emberek korlátozott lehetőségeire tekintettel, igény szerint a FLAGA partner vállalja a gázpalackok házhozszállítását csütörtöki és pénteki napokon.

Kérjük, hogy amennyiben használ propán-bután palackos gázt és ez a lehetőség megfelelő az Ön számára, szíveskedjen a módosítás végett 2019. január 25. napjáig (péntekig) a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatalban megjelenni.

                                                                    Vajszló Nagyközség Önkormányzat

                                                                  Képviselő-testülete