Az óvoda bemutatkozik

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket magam és a nevelőtársaim nevében, községünk helyi lapjának hasábjain. Remélem, hogy e lap segítségével sikerül információhoz juttatnunk Önöket, és tájékoztatást kaphatnak intézményünk életéről, mindennapjairól.
    Engedjék meg, hogy pár sorban bemutassam óvodánkat, programunkat, nevelőtestületünket.
    Óvodánk az Ormánság legnagyobb óvodája. 7 csoportban neveljük a hozzánk beíratott  gyerekeket. Nagy alapterületű játszóudvarral rendelkezünk. Az udvari játékállományunk bővítést, fejlesztést igényel, ezért a jelenleg még befogadási fázisban lévő Óvodafejlesztési pályázat keretében kiemelt célként tűztük ki az udvarunk játékeszközeinek bővítését és balesetmentessé  tételét.
    Nevelőtestületünket szakképzett óvodapedagógusok és dajkák alkotják, akik azon fáradoznak, hogy az óvodában családias, derűs és játékos környezetben, magas színvonalon  neveljék a hozzánk járó kisgyermekeket.
    Az óvodai programunkat részletesen bárki megtekintheti személyesen az óvodában. A gyerekeket elsősorban a játékos tevékenységeken keresztül neveljük, figyelembe véve a korosztály életkori sajátosságait és az egyéni különbségeket. A hagyományaink és ünnepeink kiemelt jelentőségűek a gyerekek és csoportjaik életében, hisz a közösen átélt élmények igazi közösséget formálnak, és érzelmileg gazdagabbá és fogékonyabbá tesznek a szépre, a jóra és az igazi értékekre.
    Mindennapjainkra a nyitottság és a rugalmasság jellemző. Életünk megszervezésében alkalmazkodunk a gyerekek és a szülők igényeihez, szem előtt tartva a lehetőségeinket. Óvodánkban fogadjuk a körzetünkbe tartozó sajátos nevelési igényű gyermekeket, akiknek az integrációjához szükség esetén külső szakmai segítséget is biztosítunk.
    Az intézményben logopédia, fejlesztőpedagógia foglalkozást biztosítunk külső szakemberekkel.  Drámapedagógia, fejlesztő-felzárkóztató, gyermektánc foglalkozások és „Veronika-zeneprojekt”- mozgásfejlesztés folyik belső szakemberekkel.
    Óvodánk évek óta részt vesz az Integrációs Pedagógiai Rendszer megvalósítására kiírt pályázaton.  Ezen pályázat keretében elnyert összegeket teljes egészében a gyerekekkel való foglalkozások eszközeinek beszerzésére illetve a nevelési év folyamán szervezett programjaink megvalósítására fordítjuk.
    Intézményünk eredményes működésének feltétele, hogy a szülők magukénak érezzék az óvodát és együtt tudjunk munkálkodni gyermekeink érdekében.
    Nevelőtestületünk a jövőben is arra törekszik, hogy óvodánkban továbbra is családias, játékos környezetben neveljük gyermekeinket, így támogatva a családok életét, kiegészítve a családi nevelést.
    Bízom benne, hogy e néhány sorban sikerült nagy vonalakban megismerkedniük velünk, és az intézményben folyó szakmai munkánkkal.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk személyesen az intézményünkben!


Borbás Csabáné, intézményegység-vezető

Megosztom