Pályázat

Digitális eszközök használata egészségünk megőrzéséhez - Vajszlói Református Társegyházközség

GINOP 3.3.3 17 prezentáció Vajszló 2019 20 1

Idősek napi istentisztelet

Az OKTÓBER 20-ÁN, VASÁRNAP, 10:30-KOR kezdődő Idősek Napi istentiszteleten pedig a nyugdíjaskorúakat szeretnénk köszönteni. Erre is mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Férfiak Csendesdélutánja

A Baranyai Református Egyházmegye férfi csendesdélutánját idén gyülekezetünk rendezi szeptember 28-án szombaton 14:00-18:00 óráig a Gyülekezeti Házban (Kodolányi tér 1.) Erre az alkalomra minden érdeklődő férfit (nem csak a reformátusokat) szeretettel hívunk. Regisztráció 13:30-tól. A program az alábbiak szerint alakul:
14:00-14:15 Kezdő áhítat- Fodor Ákos, vajszlói lelkipásztor
14:15-15:00 Bemutatkozások, közös éneklés
15:00-15:45 Előadás: Dr. Komlósi Ákos, pszichológus. KI(é) VAGYOK?- a férfi identitás megélése otthon és a gyülekezetben .
15:45-16:00 Kérdések
16:00-16:30 uzsonna
16:30-17:00 Bizonyságtételek: Pál Tamás, csányoszrói lelkipásztor és Lovadi István, sellyei lelkipásztor
17:00-tól Záró alkalom úrvacsorával- Kovács János, lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző

Korai Tanulási Központ Vajszlón

A Derűs Gyermekkor Alapítvány által létrehozott Nagy Ákos Korai Tanulási Központ a családok nevelő funkcióját kívánja erősíteni azzal, hogy szakemberek segítségével, olyan fejlesztő környezeti feltételeket biztosít a szülőknek a csecsemőjükkel és kisgyermekükkel való foglalkozáshoz, amelyek biztosítják a gyermekben kiépíthető fejlett idegrendszeri alapot a későbbi hatékony tanuláshoz. Az elmúlt év folyamán már számos program során találkoztunk a vajszlói kisgyermekes családokkal közösségi programok alkalmával. 2012 novemberében sikerült kialakítani a Református Társegyházközség Gyülekezeti Házában a kisgyermekek számára egy fejlesztő tárgyi környezetet, ahol rengeteg fejlesztő játék mellett szakemberek (kisgyermeknevelő, pszichológus, művészetterapeuta) segítik az élméények megélését, a képességek kibontakoztatását.
    A Korai Tanulási Központ nem iskola! Inkább támogató, segítő „anya-gyermek játszóház”, melyben a fejlesztő környezet segít a gyermekeknek „kielégíteni” a bennük rejlő „kompetencia-késztetéseiket”, és segít a szülőknek is jobban megérteni gyermekük fejlődését és fejleszti szülői hozzáértésüket.
    Mivel ez az intézménytípus ma még Magyarországon nem támogatott, ezért Alapítványunk örömmel vesz mindennemű működést segítő adományt, támogatást. A kezdetben önkéntes munkával működtetett rendszerről be szeretnénk bizonyítani, hogy a gyermekekkel való segítő, támogató „foglalkozásoknak” nem csak óvodától van létjogosultsága. A közoktatási rendszernek az „Anya-iskolákkal” kell kezdődnie, melyek a korai tanulást segítik és megalapozzák a későbbi iskolázottság mértékét.
    2 hónap és 2 év között másodpercenként 1,8 millió új idegpálya jön létre.  2 éves korban van a legtöbb idegi kapcsolat. Ezeket a környezeti válaszok vagy megerősítik, vagy „elhalásra” kényszerítik azokat. A gyermekek későbbi iskolai előmenetele a korai képességkibontakoztatástól függ!
A szakmai team tagjai:
Dr. Komlósi Ákos - neveléslélektani szaktanácsadó
Tóbiné Bércesi Mária - óvodapedagógus, művészetterapeuta
Bellai Tünde - kisgyermeknevelés szakértő, PR szakmenedzser
Fodor Ákos - református lelkész
Fodor Ákosné - református lelkész, vallástanár-nevelő

Gyülekezetünk hírei - március

A Református Gyülekezet márciusi programjai:
    Március 9. (szombat) 15-17 óráig „virágzó természet”- plakátfestés (gyerekeknek)
    Március 23. (szombat) 15-17 óráig kiállítás a plakátokból, tojásfestési technikák (gyerekeknek)
    Március 28. (nagycsütörtök) 19 óra „passióolvasás”, majd virrasztás (filmnézéssel)
    Március 29. (nagypéntek) 18 óra nagypénteki gyászistentisztelet
    Március 31. 5 óra- húsvét hajnali istentisztelet
    Március 31. és Április 1. 10:30 úrvacsorás húsvéti istentiszteletek
    Péntekenként 9:30-10-ig (3 év alatti gyermekeknek és szüleiknek) Mondókázó a parókián.
    A Jótékonysági Batyus Bálunk április 20-án lesz. Jegyek Az Ibolya virágboltban és a lelkészi hivatalban kaphatók.