Pályázat

TÁMOP-3.3.13.-13/1-2013-0001

 

2015| 11 | 24.

Türr István Képző és Kutató Intézet

Eötvös józsef program (TÁMOP-3.3.13.-13/1-2013-0001)

Sajtóközlemény             

eötvös józsef program baranya megyében

 

Az Eötvös József Program a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) gondozásában valósul meg, fő célja egy olyan méltányos oktatási rendszer megteremtése, amelynek elemei ágazati együttműködéseken alapulva összehangoltan és átfogóan működnek, így segítve elő a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét, későbbi elhelyezkedésüket és általában véve a társadalmi befogadásukat.

A programba közel 140 intézmény került bevonásra, és közel 5.200 fő pedagógus kapcsolódott be. Az oktatási intézmények fejlesztő programot adaptáltak, digitális tananyagokat fejlesztettek számukra, illetve a program munkatársai iskolai és iskolán kívüli elfoglaltságokat szerveztek a gyerekeknek. A bevont pedagógusok korszerű módszertani továbbképzéseken vettek részt, amelynek eredményeit a nevelő-oktató munkájuk során hasznosítottak. A Program kiterjedt a nem formális iskolai rendszerek – Tanoda, Második Esély, Leányanya-program – fejlesztésére is.

Baranya megyéből 7 oktatási intézmény kapcsolódott be. Minden egyes intézményből 5 fő pedagógust jelöltek ki, akik mentorcsoportot alkotnak, és a képzések által közvetlenül segítik az intézményi szervezetfejlesztési, módszertani, mérés-értékelési, tanulás-módszertani, konfliktuskezelési, egészség-megőrzési és kommunikációs tevékenységet. A különböző képzéseken hálózatkoordinációs munkatársak is részt vettek, és közel 1000 fő szerzett tanúsítványt.

Vajszlón 2015 nyarán elsősorban hátrányos helyzetű gyermekekszámára szervezetek tehetséggondozó foglalkozásokat az Eötvös József Program keretén belül. A gyerekek különböző kézműves foglalkozásokon vehettek részt, kirándultak és többek között ellátogattak a Kodolányi Emlékmúzeumba is. A gyermekek a foglalkozások ideje alatt teljes ellátásban részesültek, valamint a foglalkozásvezetők nagy hangsúlyt fektettek az egészségmegőrzésre, sportra, drog- és alkohol prevencióra, illetve a csapatépítésre.

Egyoldalú képességfejlesztés helyett átfogó tehetségfejlesztés volt a cél, ezért a programban a tanulók képzőművészeti tehetségén kívül önismeretük és szociális készségük is fejlődött: míg az iskolában külső célokra, elvárásokra összpontosítanak a diákok, addig a nyári foglalkozások alatt a belső motivációk is teret kaptak. Az alkotás során fejlődött a gyermekek a kreativitásaés kísérletezési vágya. A csoportmunka során a gyermekek megtanultak felelősséget vállalni a saját és a közösen megvalósított munka iránt. A szabadidős személyiségfejlesztő, a munka világára felkészítő játékok,valamint a csapatépítő programok során erősödött a diákok belső motivációja ésönmegvalósításra való törekvése.

A program hatékonyan járul hozzá a köznevelés szakmai szolgáltatás rendszerének és módszertanának az esélyteremtő iskolai szemlélet kialakításához.

További Információ: www.tkki.hu

Megosztom