Pályázat

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00462

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00462

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

TÁJÉKOZTATÓ

2016. október 3. napjával kezdetét vette a „Vajszló Nagyközség Önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozása” című fejlesztésünk. A projekt kiemelt célja, hogy az önkormányzat, ezáltal a közös önkormányzati hivatal megfeleljen a „257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről” elnevezésű rendeletben meghatározott feltételeknek. Így határidőn belül, 2017. január 1. napjával csatlakozzon az ASP központ keretrendszeréhez, valamint önkormányzati adó és gazdálkodási szakrendszereihez, rendszercsatlakozás keretén belül, majd 2018. január 1. napjától az ügykezelési, hagyatéki, ingatlanvagyon-kataszteri és ipar-kereskedelmi szakrendszereihez. A projekt keretében egyrészt, a nevezett Korm. rendeletben előírt technikai feltételeknek megfelelő, üzembe helyezett, működő hardver eszközök kerültek beszerzésre, továbbá megvalósult a hálózati infrastruktúra elemek kiépítése a közös önkormányzati hivatalnál. Az új működési irányoknak megfelelően a fejlesztésnek köszönhetően átalakulnak a hivatali folyamatok és módosulnak a szabályzatok (az IT biztonsági szabályzat és az iratkezelési szabályzat aktualizálása). A csatlakozási feltételek elvárt eredményei szerint elvégezzük az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítását és migrációját, hogy megfelelő minőségű, átadható adatállomány és adatbázis álljon a rendelkezésre a sikeres migráció elvégzése érdekében az egyes szakrendszerek tekintetében.

Nevezett projektünket a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű felhívás támogatásával, külső pénzügyi erőforrás igénybevételével tudjuk megvalósítani, rendelkezésre álló 5.956.278,- Ft összegű támogatás optimális felhasználásával. A szakmai célok elérését külső szakértők bevonásával, illetve a közös önkormányzati hivatal személyi állományának a segítségével igyekszünk elérni.

Megosztom