Pályázat

EFOP-1.5.3-16-2017-00007-SZÖVÉTNEK IV.

b típusú tájékoztató tábla 1

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

a SZÖVÉTNEK IV. – HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE AZ ŐS-DRÁVA PROGRAM TERÜLETÉN, VAJSZLÓ KÖZPONTTAL c.

EFOP-1.5.3-16-2017-00007 kódszámú projektről

ALAPADATOK

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00007

Projekt kezdete: 2018. február 1.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2020. október 29.

Projekt megvalósítási időtartama: 33 hónap

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 246 134 337 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A konzorciumot alkotó tagok: Vajszló Nagyközség Önkormányzat, Vajszlói Aprófalva Óvoda Intézményfenntartó Társulás, Bogádmindszent Község Önkormányzata, Hegyszentmárton Község Önkormányzata, Kisszentmárton Község Önkormányzata, Piskó Községi Önkormányzat, Zaláta Község Önkormányzata, Dél-Baranyáért Alapítvány, Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány, Nyolc Boldogság Alapítvány

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA

Általános, átfogó célok

A bevont települések és szervezetek tárgyi, kulturális, szellemi és természeti környezeti értékeinek feltárása és felmutatása, értékként való tudatosítása, az értékszemlélet megerősítése.

A helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) feltárt problémák komplex kezelése, az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása.

A tényleges helyi igények és szükségletek kielégítését biztosító szolgáltatások bevezetése, a meglévők fejlesztése, a közszolgáltatások elérésének szavatolása a helyi társadalmak tagjai számára, a kapacitás-, erőforrás- és szolgáltatáshiány kompenzálása.

Az egyéni és közösségi értelemben vett cselekvőképesség fejlesztése és dinamizálása, a társadalmi részvétel fokozása a helyi közösségek és erőforrások bevonásán alapuló, területi hatókörű fejlesztési intervenciók megvalósításával.

A területi különbségek csökkentése, a társadalmi felzárkózás elősegítése.

Részcélok

A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.

A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és a munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.

A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése.

A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

A projekt célcsoportjai

A projekt célcsoportjai közé tartoznak az aktív korú, hátrányos helyzetű lakosság, családok, a gyermekek és a fiatalok, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, kisebbségi csoportok (pl. fogyatékkal élők) tagjai, valamint civil és üzleti szervezetek, társadalmi, közösségi szerveződések.

Általánosságban a projekt célcsoportja a térség teljes népessége, ezen belül kiemelten az esélyegyenlőségi csoportok tagjai: a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, fiatalok, nők, idősek és fogyatékkal élők.

Egyes projekttevékenységek elsődleges célcsoportjai: az alacsony iskolai végzettségűek, álláskeresők, a munkaerőpiacon gyengén integrálódott csoportok tagjai, fogyatékkal élők, HH és HHH tanulók és családjaik, gyakori évismétlők, tanulmányaikat a végzettség megszerzése előtt félbehagyók, veszélyeztetett gyermekek és családjaik, pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat igénybevevők.

A projekt hatásterülete

A projekt közvetlen hatásterülete a konzorciumot alkotó települések, mint Vajszló, Bogádmindszent, Hegyszentmárton, Hirics, Kisszentmárton, Piskó, Zaláta, de egyes tevékenységek közvetlen hatást gyakorolnak a konzorciumban résztvevő óvodai társuláshoz tartozó települések lakosságára (Adorjás, Baranyahídvég, Kemse, Kórós, Lúzsok, Ózdfalu, Páprád, Sámod, Vejti) is, a projekt maga pedig közvetett módon befolyásolja az egész térség (Dél-Baranya, Ormánság) népességének életlehetőségeit.

A projekt szinergikusan kapcsolódik a Szövétnek V. – Humán szolgáltatások fejlesztése az Ős-Dráva Program területén, Felsőszentmárton központtal c., EFOP-1.5.3-16-2017-00052 kódszámú projekthez.

A célcsoportokra irányuló projekttevékenységek

  • Munkaerő-piaci mentorálás
  • Fiatalok Klubjának működtetése
  • Interprofesszionális moderált esetmegbeszélések a humán közszolgáltatásban dolgozók számára
  • Szemléletformáló és antidiszkriminációs képzések a potenciális munkáltatók számára
  • Közösségi sport, kulturális és nemzetiségi (roma, horvát, német) rendezvények több településen
  • Egészségfejlesztési programok minden korosztály számára
  • Szolgáltatásfejlesztési Kerekasztal létrehozása a humán közszolgáltatásban dolgozók részvételével
  • Interaktív Cigány Helytörténeti Értéktár és Tudásközpont kialakítása
  • Hagyományőrző rendezvények lebonyolítása a nemzetiségi önkormányzatok közreműködésével
  • Nemzetiségi összművészeti és gasztronómiai fesztivál

 

Az Ifjúságért Egyesület disszeminációs tevékenység körébe tartozó kiadványait az alábbi linkeken keresztül érhetik el:

Kiadvány 1.     Kiadvány 2.     Kiadvány 3.     Kiadvány 4.     Kiadvány 5.

 

 

 

 

 

sajtóközlemény

 

szórólap módosított 10 29 1

 

Eseménynapló:

 

Az ifjúságért Egyesület - Szülő-baba klubbok

 

Megosztom