vajszlo.png

Tájékoztatás - településrendezési terv

TÁJÉKOZTATÁS


Tájékoztatjuk a lakosságot és az érintett - eljárásban részt vett - szakhatóságokat, hogy Vajszló nagyközség településrendezési tervének 5.számú teljes eljárás szerinti módosítására vonatkozó végső, jóváhagyott dokumentációja az alábbi linken elérhető.

 

Helyi építési szabályzat

Módosító határozat

Módosító rendelet

SZA-1 Külterületi szabályozási terv

SZA-2 Belterületi szabályozási terv

SZE Szerkezeti terv

 

Dr. Kiss Mónika jegyző

 

Tájékoztatás ügyfélfogadási rend változásról

TÁJÉKOZTATÁS

Értesítjük a lakosságot, hogy a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje 2016.november 1. napjától megváltozik, az ügyfélfogadás szerdán és pénteken is szünetel (Részletek a ÜGYFÉLFOGADÁSI REND menüpontban)

Dr.Kiss Mónika jegyző

T Á J É K O Z T A T Á S

TÁJÉKOZTATÁS
 
Tájékoztatjuk a lakosságot és az érintett szakhatóságokat, hogy Vajszló Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában folyó munkák Véleményezési dokumentációja elkészült, mely az alábbi linken érhető el:
 
 
Horváth István polgármester megbízásából:
Dr.Kiss Mónika 
jegyző

F E L H Í V Á S

FELHÍVÁS

Tájékoztatom a lakosságot hogy a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4.§-a értelmében az állattartó minden három hónapnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségére köteles beoltatni!

Felszólítom az eb tartókat, hogy aki a 2016. évben a veszettség elleni védőoltás megtörténtét még nem igazolta, haladéktalanul tegye meg a Hivatalban Tóth Lászlóné ügyintézőnél.

Amennyiben felszólításomnak az állattartó nem tesz eleget, úgy állatvédelmi bírságot szabhatok ki, melynek összege ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

Vajszló településen Dr. Dudás Zoltán látja el az állatorvosi teendőket, a 30/936-1005 telefonszámon jelezheti védőoltás iránti igényét az állatorvosnak.

Dr.Kiss Mónika

jegyző

Közhiteles és nyilvános hatósági nyilvántartás -

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 201/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 2016.január 1.napján hatályba lépett 10/B.§-a a Zala Megyei Kormányhivatal hatáskörébe utalta a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység, valamint a működési engedéllyel rendelkező üzletek országos nyilvántartásának vezetését.

A Vajszlói Közös Önkormányzatio Hivatal által erről vezetett és továbbított közhiteles és nyilvános hatósági nyilvántartása az alábbi helyen tekinthető meg.

Link