vajszlo.png

Tájékoztatás ügyfélfogadási rend változásról

TÁJÉKOZTATÁS

Értesítjük a lakosságot, hogy a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje 2016.november 1. napjától megváltozik, az ügyfélfogadás szerdán és pénteken is szünetel (Részletek a ÜGYFÉLFOGADÁSI REND menüpontban)

Dr.Kiss Mónika jegyző

T Á J É K O Z T A T Á S

TÁJÉKOZTATÁS
 
Tájékoztatjuk a lakosságot és az érintett szakhatóságokat, hogy Vajszló Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában folyó munkák Véleményezési dokumentációja elkészült, mely az alábbi linken érhető el:
 
 
Horváth István polgármester megbízásából:
Dr.Kiss Mónika 
jegyző

F E L H Í V Á S

FELHÍVÁS

Tájékoztatom a lakosságot hogy a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4.§-a értelmében az állattartó minden három hónapnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségére köteles beoltatni!

Felszólítom az eb tartókat, hogy aki a 2016. évben a veszettség elleni védőoltás megtörténtét még nem igazolta, haladéktalanul tegye meg a Hivatalban Tóth Lászlóné ügyintézőnél.

Amennyiben felszólításomnak az állattartó nem tesz eleget, úgy állatvédelmi bírságot szabhatok ki, melynek összege ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

Vajszló településen Dr. Dudás Zoltán látja el az állatorvosi teendőket, a 30/936-1005 telefonszámon jelezheti védőoltás iránti igényét az állatorvosnak.

Dr.Kiss Mónika

jegyző

Közhiteles és nyilvános hatósági nyilvántartás -

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 201/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 2016.január 1.napján hatályba lépett 10/B.§-a a Zala Megyei Kormányhivatal hatáskörébe utalta a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység, valamint a működési engedéllyel rendelkező üzletek országos nyilvántartásának vezetését.

A Vajszlói Közös Önkormányzatio Hivatal által erről vezetett és továbbított közhiteles és nyilvános hatósági nyilvántartása az alábbi helyen tekinthető meg.

Link

Felhívás 2016.06.21

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 14/2008.(V.29.) rendeletének (továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése alapján „a község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni, továbbá kötelessége, hogy az ingatlant megművelje, rendbe tartsa, gyomtól, gaztól megtisztítsa.”

A R. 2.§ (5) bekezdése alapján Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.”

A R. 2.§ (4) bekezdése szerint „Köztisztasági szempontból járdának minősül az a kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.” (beleértve az ingatlan előtt, az utcán lévő járdákat, árkokat, fákat, bokrokat, sövényeket)

Felszólítom a lakosságot, hogy a fenti rendelkezéseknek folyamatosan tegyenek eleget!

Amennyiben nincs lehetősége az ingatlana előtti, illetve sarokházak esetén az ingatlan előtti és melletti terület rendbetételére, úgy azt az Önkormányzat költségtérítés ellenében elvégzi. Ezzel kapcsolatban Magyarpolányi Ferenc munkavezető ad részletes tájékoztatást a 30/690-8805 telefonszámon.

A Vajszlói Településüzemeltetési Nonprofit Kft. által végzett fűnyírás, kaszálás és egyéb szolgáltatások árai alább olvashatóak!

Dr.Kiss Mónika s.k

jegyző

 

Vajszló Nagyközség Önkormányzata által végzett

Szolgáltatási tevékenységek árai

 • Kisteherautó helyi fuvar rakodással (2 fő rakodóval) : 2.500 Ft, egy órán túli + 1.000 Ft/óra (állásidő),  (Vajszló közigazgatási területe, külterülettel)
 • Kisteherautó távolsági fuvar, rakodással (2 fő rakodóval): a helyi fuvar költsége + 100 Ft/km + 500 Ft/óra (állásidő) két órán túl.
 • Traktorral fuvar, rakodással (Vajszló közigazgatási területe, külterülettel): 5.000 Ft+ÁFA
 • Traktor fuvar (bárhova): 5.000 Ft +ÁFA + 200 Ft/km
 • Traktorral tárcsázás: 10.000 Ft/ha
 • Traktorral szántás: 22.000 Ft/h
 • kombinátor: 8.000 Ft/ha
 • Traktor kerti munkák (1 ha alatt, Vajszló közigazgatási területén) 1.500 Ft kiállás + a tarifák
 • kerti kisgéppel talajmarózás: 8 Ft/m2
 • kerti kisgéppel szántás: 1.500 Ft kiállás + a tarifák
 • Fűnyírás: 5 Ft/m2 (fűnyíró, lengőkasza)
 • kézi kaszálás: 600 Ft/h
 • Egyéb segédmunka (farepegetés, ásózás, stb): 600 Ft/h